Je bent nu hier: Home / Tarieven

Tarieven en vergoedingen

 

Volledige of bijna volledige vergoeding

Indien u een verwijsbrief van uw huisarts heeft waarin hij of zij u gericht verwijst naar een psycholoog of psychotherapeut zullen de zorgkosten volledig of gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar. Psychologische en psychotherapeutische hulp wordt in Nederland vergoed vanuit de basisverzekering die iedereen verplicht heeft in het kader van de Zorgverzekeringswet. Wel moet u er rekening mee houden dat u het wettelijke jaarlijkse eigen risico (minimaal 385 euro) altijd zelf moet betalen. Dit geldt voor bijna alle vormen van (para)medische zorg in Nederland. 

Gecontracteerde zorg

Voor het jaar 2023 en 2024 is door Open - Praktijk voor Psychotherapie met onderstaande zorgverzekeraars en hun labels een contract gesloten. Wanneer u bij één van deze partijen uw zorgverzekering hebt ondergebracht bent u verzekerd van volledige vergoeding (minus uw eigen jaarlijkse risico) van uw behandeling bij Open - Praktijk voor Psychotherapie, mits u een volledige verwijsbrief van de huisarts hebt.

Achmea: Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Avero Achmea, De Friesland, OZF, Interpolis 

DSW, InTwente, StadHolland

ASR, De Amersfoortse, Ditzo

Caresq 

VGZ (2024): UMC, IZA, Univé, Zekur, VGZ Bewuzt, IZZ

Menzis (2024): Anderzorg, Hema, VinkVink

Niet-gecontracteerde zorg

Indien u elders verzekerd bent is er sprake niet gecontracteerde zorg en zal uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden afhankelijk van uw polis. Het is hierbij van belang of u een restitutie- of een naturapolis hebt. Hieronder vindt u een toelichting.

Restitutiepolis; volledige vergoeding?

Met een restitutiepolis kon u eerder rekenen op volledige vergoeding van uw behandeling ook wanneer u verzekerd was bij een zorgverzekeraar waar Open - Praktijk voor Psychotherapie geen contract mee had afgesloten. Inmiddels zijn verschillende zorgverzekeraars overgegaan tot het verlagen van de vergoedingen van behandelingen verricht door niet-gecontracteerde zorgaanbieders bij restitutiepolissen. Het gedeelte van de rekening dat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, het restitutietekort, zal voor eigen rekening gaan komen. Checkt u zorgvuldig de polisvoorwaarden indien u een restitutiepolis hebt afgesloten. 

Natura- of budgetpolis; gedeeltelijke vergoeding

U komt in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van uw behandeling wanneer u een naturapolis of budgetpolis hebt afgesloten. Cliënten hebben recht op een vergoeding van minimaal 75% van de kosten voor psychologische of psychotherapeutische zorg (het zogeheten 'hinderpaalcriterium'). In de praktijk vergoeden zorgverzekeraars echter 61% tot 75%, afhankelijk van de polis. Bij een naturapolis valt de vergoeding meestal hoger uit dan bij een budgetpolis. Checkt u hiervoor uw polisvoorwaarden. U kunt bij uw zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding indien deze lager uitvalt dan 75%. 

Voor het restitutietekort (het bedrag dat 'overblijft' na vergoeding van de zorgverzekeraar) zal een betalingsregeling worden afgesproken in de vorm van een eigen bijdrage per sessie. De kosten en mogelijkheden voor vergoeding zullen met u worden doorgesproken tijdens de telefonische kennismaking zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Tarieven verzekerde zorg

Vanaf 1 januari 2022 vormt het ZorgPrestatieModel de nieuwe bekostigingsstructuur van de GGZ en vervangt daarmee het eerder gehanteerde, weinig transparante, DBC-systeem. Het ZorgPrestatieModel heeft betrekking op de wijze waarop behandelingen in de GGZ worden betaald. Het fundament van het ZorgPrestatieModel bestaat uit prestaties die betrekking hebben op direct contact met u, zoals een face-to-face contact, beeldbellen, telefonisch contact of mailcontact. 

In mijn praktijk worden de volgende zorgprestaties gefactureerd:

  • Consult diagnostiek. In deze diagnostische gesprekken onderzoeken we de ontstaansgeschiedenis van de aanwezige problematiek;
  • Consult behandeling. Dit betreft de individuele therapiesessies gericht op het zicht krijgen op en hanteerbaar maken van de problematiek;
  • Intercollegiaal overleg. Dit vindt plaats indien er noodzaak en meerwaarde is om te overleggen met een collega.

 

Binnen mijn praktijk wordt uitgegaan van 'planning is realisatie', wat inhoudt dat er bij het declareren van een prestatie wordt uitgegaan van de tijd die vooraf voor u is ingepland; ook als het gesprek in de praktijk iets langer of korter heeft geduurd. 

Aan het einde van iedere maand zullen de geleverde prestaties in rekening worden gebracht. Wanneer er sprake is van gecontracteerde zorg zal de rekening rechtstreeks en digitaal via VECOZO, een beveiligd communicatiesysteem voor zorgpartijen, bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Open - Praktijk voor Psychotherapie geen contract mee heeft afgesloten zal de rekening naar u verzonden worden. U kunt vervolgens de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar maar zult zelf zorg moeten dragen voor betaling aan Open - Praktijk voor Psychotherapie aangezien uw zorgverzekeraar de vergoeding aan u zal uitkeren. 

De meest gehanteerde zorgprestaties in mijn praktijk en de bijbehorende maximumtarieven voor 2023 en 2024 zoals vastgesteld door de NZA:

Prestatie Code Tarief max. 2023 Tarief max. 2024
Diagnostiekconsult 60 min. CO0570  199,34  211,06
Diagnostiekconsult 90 min. CO0830  298,32  315,90
Behandelconsult 30 min. CO0375  103,26  109,37
Behandelconsult 60 min. CO0635  176,30  186,80
Behandelconsult 75 min. CO0765  217,50  230,38
Behandelconsult 90 min. CO0895  265,46  281,27
Intercollegiaal overleg kort OV0007  23,58  25,05
       

 

De tarieven die u op uw factuur ziet kunnen afwijken van bovenstaande bedragen aangezien zorgverzekeraars lagere vergoedingen bieden dan het door de NZA vastgestelde maximumtarief. 

Tarief zelfbetalers

Wanneer u de behandeling zelf wenst te betalen wordt het tarief voor Onverzekerde Zorg en Prestaties gehanteerd; 130,00 euro.  

Tarieven Onverzekerde zorg of diensten

Voor behandeling of dienst die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed, wordt 130,00 euro per sessie in rekening gebracht.  

Afzeggen

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor te laat of niet afgezegde afspraken wordt 60 euro in rekening gebracht. Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering en dient u zelf te voldoen.

Betalingsvoorwaarden

Open - Praktijk voor Psychotherapie hanteert betalingsvoorwaarden zoals vastgesteld door de beroepsverenging LVVP. Voor meer informatie zie Betalingsvoorwaarden.doc

Privacy

De overheid heeft bepaald dat uw diagnose vermeld dient te worden op de nota voor de ziektekostenverzekeraar. Het is mogelijk een privacyverklaring in te vullen. Daarmee geeft u aan dat u niet wilt dat uw diagnose op de nota wordt vermeld.